Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů

 

 

Uděluji tímto společnosti Mussa body Love s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10803394, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 348742 (dále také jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, neboť jsem dotčeným subjektem údajů, v rozsahu příslušného registračního formuláře umístěného na internetových stránkách e-shopu  Vaší společnosti:

 

 1. 1. Osobní údaje, které budou zpracovány, abyste byli zaregistrováni v našem e-shopu: 

 

 • - jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, popřípadě také číslo bankovního účtu

 

 1. 2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 

 • - registrace v našem e-shopu, který provozujeme, když registrace slouží pro ulehčení Vašeho nakupování – při dalším nákupu se pouze přihlásíte a Vaše údaje jsou předvyplněny,

 

 1. 3. Doba zpracování osobních údajů je:

 

 • - shora uvedené osobní údaje budeme archivovat po dobu, než bude naplněn účel k jakému byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne, kdy bude skončena Vaše registrace.

 

 1. 4. Osobní údaje budou v nezbytné míře poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou povinni se řídit pokyny Správce a kteří zajišťují pro Vás jako subjekt údajů v součinnosti se Správcem služby, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL).

 

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu. A je k dispozici také na webových stránkách společnosti (viz zásady zpracování osobních údajů).

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

V těchto zásadách osobních údajů vám vysvětlíme, co se s Vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali – ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru nebo se stanete našimi registrovanými klienty.

 

Údaje o společnosti, správci osobních údajů a kontaktní údaje

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Mussa body Love s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 10803394, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 348742 (dále také jen jako: „Správce“).

 

Kontaktní údaje: email: objednavky@mussabody.cz, telefon: +420601141146

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě  

 

Vámi uděleného souhlasu v případě elektronické registrace na našich webových stránkách, které potřebujeme k Vaší registraci na našem internetovém obchodě, aby Vám vznikl Vás uživatelský účet, a to v rozsahu dle příslušného registračního formuláře.

 

Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:

 

 1. i) pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k prodeji a dodání Vámi objednaného zboží,

 

 1. ii) k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a

 

 1. iii) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

 

 • osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

 

 • údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány; V případě registrace uživatele se tato doba počítá ode dne, kdy byl daný účet smazán.

 

 • důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je 

 

   • Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

 

   • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení - k zasílání těchto sdělení dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas,

 

   • a konečně také k Vaší registraci na našem e-shopu, ke které Váš souhlas potřebujeme. 

 

   • při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo,

 

   • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. DPD), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),

 

   • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 

   • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt objednavky@mussabody.cz.

 

   • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením, 

 

   • dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

 

   • a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

 

   • pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: objednavky@mussabody.cz. či telefon:+420601141146.

V Praze, dne 13.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení